Category Archive for "İçme Suyu"

Pet Bardak Su

17 Aralık 2015
admin

Ambalaj sektöründe yaygın kullanımı olan Pet bardak su,yetmişli yıllarda ABD’de cam şişelerin kırılması sonucu başta çocukların yaralanması riskini azaltmak hususunda tüketicilerden  gelen talep  üzerine önem kazanmıştır.O yıllarda pet bardak su teknolojisindeki önemli isimlerden biri olan Dupont ilk defa bu özelliğe haiz…

Read More

Hayat Suda Başlar

13 Kasım 2015
admin

Hamileliğin 25’inci haftasında anne karnındaki bebeğin ağırlığının %90’ını su oluşturmaktadır. Ve anne karnındaki bebek, doğuma kadar günde 500 ml ile 1 lt arasında su tüketir.Yeni doğmuş bir bebeğin ağırlığının %75’i, anne sütünün ise %87’si sudan oluşuyor. Anne adaylarının içtiği suyun…

Read More

İçme Suyu Neden Önemlidir

13 Kasım 2015
admin

Yakın bir geçmişe kadar, spor yaparken su veya diğer sıvıların alınmaması gerektiği tüm dünyada genel bir kanıydı. “Su içersen dalağın şişer” ya da “Su içme, kesilirsin, performansın düşer” öğütlerini hepimiz duymuşuzdur. Ancak son 20 yılda ortaya çıkan gerçekler bunun tam…

Read More

İçme Suyu Üretim Teknik Açıklama

18 Ocak 2012
admin

İçme Suyu tesisleri,esas itabariyle suyun sondajla yeraltından çıkarılması ,ham su deposuna alınması,depodan alınan suyun gerekli arıtma  kademelerinden geçirilmesi,üretlen suyun uygun depolama koşullarında depolanması ,dolum ünitelerine terfi edilmesi,damacana ve bardak dolum ünitelerine uygun ambalajlama teknolojisyle  paketlemesi esasına dayanmaktadır. Yeraltından paslanmaz malzeme…

Read More

Sıcak Havalar’da İçme Suyu Tüketimi Artıyor

7 Eylül 2011
admin

Sıcak havaların ülkemizi kasıp kavurduğu bugünlerde,içecek sektöründeki hareketlilik gözle görülür seviyelere  geldi.Firmalar yeni ürünleri ile raflardaki yerini aldı.Özellikle limonata piyasasındaki canlılık Türk tüketicisinin  tercihlerinde büyük rol oynadı.Bununla birlikte ambalajlı içme suyu pazarı da yaza hareketli başladı;damacana su satışı gerçekleştiren bir…

Read More

Ülkemizde İçme Suyu

17 Ağustos 2011
admin

Ülkemizde geçerli içme suyu standartları oldukça kapsamlı olmakla  birlikte,ülke genelinde bu standartlara uyulduğunu söylmek zordur. Özellikle yeraltısularının içme suyu kaynağı olarak kullanıldığı bölgelerde yeraltısuları çekilmekte ve çoğu kez klorlama işlemine dahi taib tutulmamaktadır. Ülkemizde gerek doğal kalitesi nedeniyle gerekse kirlenme…

Read More

Tarih Boyunca Kaynak Suları

14 Ağustos 2011
admin

İlkel insanlar hiçbir ilacı kullanmadan önce yaralarını ve ağrılarını sularla tedavi etmeyi öğrenmişti.Daha sonra ve zamanla,bir raslantı olarak bulduğu şifalı sularıda,yine bu amaçlu kullanmıştır.Tarihin ilk çağlarında,şifalı suların,dini inançlara yönelik olarak değerlendirdiği incelenen yapıtlarda anlaşılmaktadır.Böylece,uygarlığı ilk sıkıntı ve acıları,bu içme suları…

Read More

İçme Suyu Standartları

11 Ağustos 2011
admin

Temiz içme suyu kaynaklarının giderek azalması, bu suların daha iyi denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. İçme suyu standartları içme sularında izin verilebilecek maksimum kirletici konsantrasyonlarını belirler. İçme suyu standartları ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu durum farklı ülkelerde güvenli içme suyu kavramının farklı algılandığını…

Read More