Paslanmaz Tank

İnsanların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tanker suyu hizmeti vermek isteyen firmalar belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Son yıllarda büyük atılımların gerçekleştirildiği tanker su sektörünün kontrolleri daha sık yapılmaya başlamıştır. Özellikle Sağlık Bakanlığınca denetimlerin gerçekleştirilmesi, araçlarda kullanılacak olan tankerlerin insanlığı açısından önemi, güvenliği, kalitesi ve gerekli izin belgelerinin alınması üzerinde çok durulmaktadır. Bunların dışında ise su temini için gerekli izinlerin alınması firmaların başvuruları neticesinde gerçekleştirilmektedir. Firmalar tanker su satışı yapabilmesi için su temin izin belgesi alabilmesi için gerekli olan evraklar;

  • İlk olarak su temin izin dilekçesini doldurmaları gerekmektedir.
  • Tanker içme suyu alacak olan kuruluşların ihtiyaç tutarını belirlemeleri
  • Tanker su hizmeti için taahhütnamenin verilmesi,
  • Firmanın su satışı için kullandığı su deposunun veya şebekesinin krokisi
  • İnceleme raporu(Bağlı bulunduğu ildeki Sağlık Müdürlüğü yapmaktadır.)
  • Sağlık Müdürlüğü ile birlikte kaynak veya içme suyu satışı yapacak olan firma arasında imzalanması gereken noter onaylı sözleşme örneği.

Tüm bu belgelerin hazırlanmasından sonra tanker su satışı yapabilme adına su temiz izin belgesi alınabilmesi için gerekli işlemler başlatılabilir.