Archive for Ağustos, 2011

Sağlık Su İçin Sihir Polikarbonat Şişede Değildir

admin

Polikarbonat şişe geri dönüşümlü ambalajlar içinde,camdan sonra en iyi ambalaj olarak kabul edilir.Ancak polikarbonat şişenin yıkanması ve bakterilerden temizlenmesi için özel temizle ve dezenfekte yöntemine ihtiyaç vardır. Polikarbonat şişeleri 70 C derece üzerince sıcak deterjanlı veya kostikli su ile yıkayamazsınız.Çünkü…

Ülkemizde İçme Suyu

admin

Ülkemizde geçerli içme suyu standartları oldukça kapsamlı olmakla  birlikte,ülke genelinde bu standartlara uyulduğunu söylmek zordur. Özellikle yeraltısularının içme suyu kaynağı olarak kullanıldığı bölgelerde yeraltısuları çekilmekte ve çoğu kez klorlama işlemine dahi taib tutulmamaktadır. Ülkemizde gerek doğal kalitesi nedeniyle gerekse kirlenme…

Kaplıca ve İçme Sularının Etkileri

admin

Gerek içme,gerekse banyo suretiyle alınan kaplıca sularının vücudumuzda bir çok etkileri vardır.Radyoaktivite’nin zenginliği deveranı faaliyete getirir.Adaleler kuvvet kazanır.Çevik olur.Özellikle içme olarak alınan kaynak suları,mideye geçer,kanı sulandırır.Kan damarlarında  dolaşarak ,en derin mesamata varıncaya kadar ,vücudun her köşesini yıkar.Şurada,burda kalan daha çok…

Tanker Su Hizmetleri

admin

KayalarSu Suyu’nun üretimi; Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kendi bünyesindeki laboratuarlar tarafından ve Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ruhsata esas kimyasal ve bakteriyolojik yönden denetlenmektedir.Tankerle içme suyu ;25 Tonluk Tankerlerimizle İşyeriniz, Fabrikanız Ya Da Yemekhanenizdeki Deponuzu Veya Havuzunuzu…

Kaynak Suların Oluşum Biçimleri

admin

Kaynak suların tedavi alanındaki yararlarına inanmış olarak,kaplıca ve içmelere gidenlerin çoğu ,zaman zaman bu doğa harikalarının nasıl oluştuklarına yönelik düşüncelere dalar,hayal kurarlar.Bu konuda inceleme yapılan bilimciler,kaynak suların oluşumunu iki kategoride toplamıştır. Birinci kategoriye giren kaynaklar,yağmur,kar ve dolu biçiminde yağan suların,toprağın…

İnşaat Suyu

admin

Müşteri memnuniyeti üzerine kurulu firmamız  Hizmet anlayışımız, ve profesyonel kadromuzla, tüm müşterilerimize en kısa zamanda, en uygun ve en doğru hizmeti  sunmaktır.Kayalar Su,Tanker Suyu nakliyatı yapmak amacıyla 1995 yılında kurulmuş olan İstanbul’daki en eski ve en büyük tanker filosuna sahip…

Tarih Boyunca Kaynak Suları

admin

İlkel insanlar hiçbir ilacı kullanmadan önce yaralarını ve ağrılarını sularla tedavi etmeyi öğrenmişti.Daha sonra ve zamanla,bir raslantı olarak bulduğu şifalı sularıda,yine bu amaçlu kullanmıştır.Tarihin ilk çağlarında,şifalı suların,dini inançlara yönelik olarak değerlendirdiği incelenen yapıtlarda anlaşılmaktadır.Böylece,uygarlığı ilk sıkıntı ve acıları,bu içme suları…

Ülkemizde Kaynak Suyu Kalitesine İlişkin Yürütülen Çalışmalar

admin

Ülkemizde kaynak suyu kalitesi ile ilgili çalışmalar belediyelerce ve il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.Büyük Şehir Belediyeleri’ne bağlı olarak çalışam kaynak suyu ve kanalizaon genel müdürlükleri içme suyu kalitesi ile ilgili ile ilgili çalışmaları bilinçli ve sistematik bir biçimde yürütürken;küçük yerleşim…

İçme Suyu Standartları

admin

Temiz içme suyu kaynaklarının giderek azalması, bu suların daha iyi denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. İçme suyu standartları içme sularında izin verilebilecek maksimum kirletici konsantrasyonlarını belirler. İçme suyu standartları ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu durum farklı ülkelerde güvenli içme suyu kavramının farklı algılandığını…

Ukash Alma

admin

Alışverişte gerek adam gerekse bayanların en çok özen ettiği konuların başında elbette ki fiyatı gelmektedir. Dolaşılan onlarca mağazada en ucuza ürün bulmanın maksadı vardır. Ama internet teknolojisiyle beraber çoğalış bu da tarihe karışacakmış buna benzeyen gözüküyor. Her zaman artan site…